2009-11-09

Zend_Captcha_Captchator

Captcha

Captchator Captcha Co to jest CAPTCHA, każdy wie. No, moze nie każdy jest świadomy, że przepisując tekst z obrazka rozwiązuje test (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) który ma za zadanie odróżnić człowieka od maszyny i zapobiec wypełnianiu naszych formularzy przez roboty.

Z tym, że ten artykuł nie jest dla tych którzy żyją nieświadomi co i w jakim celu wypełniają. :)

Jako programista aplikacji internetowych średnio co kilka dni wstawiam gdzieś captchę. Dobrze jest sobie to ułatwiać, dlatego stworzyłem komponent do Zend Framework-a. Mam nadzieję, że komuś się przyda.

Jak używać

Jak każdej standardowej captch-y w Zend Framwork-u :)

// Tworzymy instancję Zend_View
$view = new Zend_View();

// W pierwszym widoku:
$captcha = new Zend_Captcha_Captchator();

$id = $captcha->generate();
echo "
"; echo $captcha->render($view); echo "
"; // W kolejnym rządaniu: // Założmy, ze ustawiona w poprzednium rządaniu wartość $_POST['foo'] // będziwe stanowiła wartość captch-y input => captcha value if ($captcha->isValid($_POST['foo'], $_POST)) { // Sukces, captcha prawidłowa! }

Można nawet pominąć metodę generate()
Dodatkowo jeśli ktoś chce do formularza wyciągnąć jedynie adres obrazka to ma do dyspozycji metodę getImgUrl()

Demonstracja

Jak to działa można zobaczyć na demonstracji http://smoku.net/artykuly/zend-captcha-captchator-demo

Kod

/** Zend_Captcha_Base */
require_once 'Zend/Captcha/Base.php';

class Example_Captcha_Captchator extends Zend_Captcha_Base
{

  /**#@+
   * Error codes
   * @const string
   */
  const MISSING_VALUE = "missingValue";
  const ERR_CAPTCHA  = "errCaptcha";
  const BAD_CAPTCHA  = "badCaptcha";
  /**#@-*/

  /**
   * Error messages
   * @var array
   */
  protected $_messageTemplates = array(
    self::MISSING_VALUE => "Empty captcha value",
    self::ERR_CAPTCHA  => "Captcha error",
    self::BAD_CAPTCHA  => "Captcha value is wrong",
  );
  
  protected $_imgWidth = 130;
  
  protected $_imgHeight = 90;
  
  protected $_imgAlt = "Captcha Image";
  
  protected $_imgUriTpl = "http://captchator.com/captcha/image/%1s";
  
  protected $_validateUriTpl = "http://captchator.com/captcha/check_answer/%s/%s";
  
  protected $_personId;
  
  /**
   * Constructor
   * 
   * @param null|string|array|Zend_Config $options 
   * @param null|string $personId 
   * @return void
   */
  public function __construct($options = null, $personId = null)
  {
    parent::__construct($options);
    $this->setPersonId($personId);
  }
  
  /**
   * Generate a new captcha
   *
   * @return string new captcha ID
   */
  public function generate(){
    $personID = $this->getPersonId();
    if(empty($personID)){
      $this->setPersonId();
    }
  }

  /**
   * Display the captcha
   *
   * @param Zend_View_Interface $view
   * @param mixed $element
   * @return string
   */
  public function render(Zend_View_Interface $view = null, $element = null)
  {
    $html = "<"."img";
    $html .= " width=\"".$this->getImgWidth()."\"";
    $html .= " height=\"".$this->getImgHeight()."\"";
    $html .= " alt=\"".$this->getImgAlt()."\"";
    $html .= " src=\"".$this->getImgUrl()."\"";
    $html .= " />";
    $html .= "<"."br"." />";
    return $html;
  }
  
   /**
   * Validate captcha
   *
   * @see  Zend_Validate_Interface::isValid()
   * @param mixed $value
   * @return boolean
   */
  public function isValid($value)
  {
    $value = preg_replace( "/[^a-z0-9]+/i", "", strval($value) );

    if (empty($value)) {
      $this->_error(self::MISSING_VALUE);
      return false;
    }

    $service = new Zend_Http_Client( $this->_getValidateUrl( $value ) );

    if (!$service) {
      $this->_error(self::ERR_CAPTCHA);
      return false;
    }
    
    $res = $service->request(Zend_Http_Client::GET);
    
    if (!$res) {
      $this->_error(self::ERR_CAPTCHA);
      return false;
    }
    
    if (!$res->isSuccessful()) {
      $this->_error(self::ERR_CAPTCHA);
      return false;
    }
    
    if( trim($res->getBody()) == "0" ){
      $this->_error(self::BAD_CAPTCHA);
      return false;
    }elseif( trim($res->getBody()) != "1" ){
      $this->_error(self::ERR_CAPTCHA);
      return false;
    }

    return true;
  }
  
  private function getImgUrl()
  {
    $this->generate();
    return sprintf( $this->_getImgUriTpl() , $this->getPersonId() );
  }
  
  private function setPersonId($personId = null)
  {
    if(is_string($personId)){
      $personId = preg_replace( "/[^a-z0-9]+/i", "", $personId );
      if(!empty($personId)){
        $this->_personId = $personId;
        return true;
      }
    }
    
    if(Zend_Session::isStarted()){
      //$this->_personId = preg_replace( "/[^a-z0-9]+/i", "", Zend_Session::getOptions("name") ).substr( Zend_Session::getId() , 0 , 15 );
      $this->_personId = substr( Zend_Session::getId() , 0 , 15 );
      return true;
    }else{
      $this->_error(self::ERR_CAPTCHA);
      return false;
    }
  }
  
  private function getPersonId(){
    return strval($this->_personId);
  }
  
  public function setImgUriTpl($uri)
  {
    if(strval($uri) && !empty($uri)){
      $this->_imgUriTpl = strval($uri);
    }
  }
  
  public function setValidateUriTpl($uri)
  {
    if(strval($uri) && !empty($uri)){
      $this->_imgValidateUriTpl = strval($uri);
    }
  }
  
  public function setImgWidth($width)
  {
    if(intval($width)){
      $this->_imgWidth = intval($width);
    }
  }
  
  public function getImgWidth()
  {
    return intval($this->_imgWidth);
  }
  
  public function setImgHeight($height)
  {
    if(intval($height)){
      $this->_imgHeight = intval($height);
    }
  }
  
  public function getImgHeight()
  {
    return intval($this->_imgHeight);
  }
  
  public function setImgAlt($imgAlt)
  {
    if(is_string($imgAlt) && !empty($imgAlt)){
      $this->_imgAlt = $imgAlt;
    }
  }
  
  public function getImgAlt()
  {
    return strval($this->_imgAlt);
  }
  
  protected function _getImgUriTpl()
  {
    return strval($this->_imgUriTpl);
  }
  
  protected function _getValidateUriTpl()
  {
    return strval($this->_validateUriTpl);
  }
  
  protected function _getValidateUrl($value)
  {
    $this->generate();
    return sprintf( $this->_getValidateUriTpl() , $this->getPersonId() , $value );
  }
}